روشا مجد

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

دست هایی که فریاد می زنند.

سه شنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۳۳ ق.ظ

هرگاه در کوچه خیابان های شهر  از کنار تصاویری اینگونه عبور می کنم، آن روز دیگر روزخوبی برایم نیست. دست های نیاز حالم را دگرگون می کنند.هر بار به خود نهیب می زنم به تو چه؟ زندگیت را بکن. ذهنم می شود بازپرس جرائم، همه چیز و همه کس را مورد سوءظن قرار می دهد. مگر نه این است که همه ما از یک جنسیم. چرا یکی گوشه خیابان دست هایش فریاد می زند و چشمانش التماس می کند؟! اما دیگری از همین جنس...ذهنم خسته می شو.د پاسخی نمی یابم. افکارم را پس می زنم . صدایی می گوید: سخت نگیر، این نیزبگذرد...می گذرد؟؟؟!!!

# روشا مجد

  • روشا مجد